Czech Regio TV - mediální zastupitelství pro regionální televize

Mediální zastupitelství Czech Regio TV vzniklo v dubnu 2013 s hlavním záměrem etablovat na mediálním trhu nový produkt – síť multiregionálních terestrických TV stanic.

Síť Czech Regio TV již nyní pokrývá 100% území ČR (80% terestricky) a  disponuje denním zásahem 500.000 diváků 15+. Czech Regio TV přináší jedinečnou možnost televizní reklamy na národní úrovni, ovšem s výhodou regionální modulace kampaní.

Využíváme více než 15 let zkušeností vlastníků a klíčových manažerů z mediálního trhu.

Czech Regio TV zastupuje silné multiregionální stanice, které vysílají terestricky v Multiplexu 3, Multiplexu 4 a v regionálních multiplexech. Dále jsou dostupné v sítích kabelových operátorů, satelitním vysílání, IPTV atd. Jde o zavedené televizní stanice, s úspěšnou historií na trhu, které mají vlastní realizační a zpravodajské týmy, vlastní program, produkci pořadů a 24 hodinové vysílání. 

Disponujeme exkluzivními daty o sledovanosti zastupovaných televizí a o jejich divácích. Dokážeme proto nejen dokumentovat výkon sítě, ale také doporučit ideální formu inzerce. Na zastupovaných stanicích zprostředkováváme nejen spotovou reklamu, ale také širokou škálu dalších inzertních aktivit: pořady na míru, sponzoring, teleshopping, propojení s eventy v regionech atd. 

Naší celoplošnou síť dále rozvíjíme a posilujeme.

Copyright 2013 | Všechna práva vyhrazena